Szkolenia dofinansowane dla MŚP w woj. lubelskim w ramach PSF w 2020 roku

Jeżeli są Państwo zainteresowani podniesieniem swoich kompetencji zachęcamy do skorzystania z dofinansowania, w ramach Podmiotowego Finansowaniu Usług Rozwojowych.

ZETO Sp. z o.o. jest zweryfikowanym dostawcą usług szkoleniowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych i posiadamy w naszej ofercie szkolenia, na które istnieje możliwość zdobycia dofinansowania w ramach PSF. Już teraz można uzyskać nawet do 80% dofinansowania na realizację dowolnego szkolenia z naszej oferty.

Kto może skorzystać z dofinansowania

 • Ze wsparcia już dziś mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy z większości powiatów województwa lubelskiego.

 • Wsparciem objęte mogą być osoby samo zatrudnione, mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wysokość dofinansowania

 • Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 PLN.

 • Maksymalna wartość wsparcia na przedsiębiorstwo w wymiarze rocznym może wynieść maksymalnie 15000,00 PLN.

 • Wielkość dofinansowania usługi szkoleniowej wynosi od 60% do 80% wartości

Co należy zrobić?

 1. Określić potrzeby szkoleniowe pracowników – podniesienie, zmiana, potwierdzenie kwalifikacji.

 2. Wybrać szkolenia z oferty ZETO – chętnie zbadamy Państwa potrzeby szkoleniowe oraz wskażemy najlepsze rozwiązania.

 3. Złożyć wniosek wraz z załącznikami do Operatora PARP wybranego do obsługi wniosków w naszym regionie.

 4. Podpisać umowę z Operatorem i oczekiwać na akceptację wniosku.

 5. Zapisać się na wybrane szkolenie ZETO poprzez Bazę Usług Rozwojowych.

 6. Zrealizować szkolenie, ocenić je oraz opłacić fakturę.

 7. Skontaktować się z operatorem w celu dopełnienia formalności i otrzymania dofinansowania.

Jeśli mają Państwo pytania z przyjemnością na nie odpowiemy: tel 81 718 42 50

W województwie lubelskim zostali wybrani Operatorzy tj.

1. dla powiatu lubelskiego, świdnickiego, lubartowskiego, łęczyńskiego oraz m. Lublin

Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

http://warwschod.pl/uslugi-rozwojowe-dla-msp-z-podregionu-lubelskiego/#more-635

2. dla podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego:

TRIADA Chełm

„Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko – zamojskim”

3. dla podregionu puławskiego:

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT

http://www.euro-konsult.pl/projekty.html